Jordrök

(Fumaria officinalis L.) Fam:. Fumariaceae

Danmark Laege-Jordrøg, Storbrittanien Common Fumitory, Estland Harilik punand, Finland Peltoemäkki, HollandGewone duivekervel, Island Reykjurt, Lettland Arstiniecibas matuzale, Litauien Vaistine žvirbliarute, Norge Vanlig jordrøyk, Polen Dymnica pospolita, Dymnica lekarska, Ryssland Дымянка лекарственная, Tyskland Gemeiner Erdrauch,

Folkmedicinsk användning, men även vid växtfärgning.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken får i stället dö efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att jordröken inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd