Hampdån

(hampnässla, gulddån, ) (Galeopsis speciosa Mill.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Hamp-Hanekro, Storbrittanien Large-flowered Hemp-nettle, Estland Kirju kõrvik, Finland Kirjopillike, HollandDauwnetel, Island Gullhjálmgras, Lettland Raibais aklis, Litauien Geltonžiede akle, Norge Guldå, Polen Poziewnik pstry, Ryssland Пикульник красивый, пикульник заметный, Tyskland Bunter Hohlzahn,

Se även pipdån, toppdån

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att hampdånen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Arten gror mycket tidigt på våren varför en något fördröjd sådd kan eliminera en stor del av vårens groddplantor. Växtföljder med stor andel vårsådda grödor gynnar på lång sikt förekomsten av denna art (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd