Fältveronika

(Veronica arvensis L) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Mark-Ærenpris, Storbrittanien Wall Speedwell, Estland Põldmailane, Finland Ketotädyke, HollandVeld-ereprijs, Island Reykjadepla, Lettland Tiruma veronika, Litauien Dirvine veronika, Norge Bakkeveronika, Polen Przetacznik polny, Ryssland Вероника полевая, Tyskland Feld-Ehrenpreis,

Se även glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika, trädgårdsveronika och åkerveronika.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att fältveronikan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd