Bergbräsma

(Cardamine hirsuta L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Roset-Springklap, Storbrittanien Hairy Bitter-cress , Estland Kare jürilill, Finland Mäkilitukka, Island Lambaklukka, Lettland Skarbā ķērsa, Litauien Gauruotoji kartenė, Norge Rosettkarse, Ryssland Сердечник шершавый, Tyskland Garten-Schaumkraut,

Inget problem som ogräs i dagens jordbruk.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att plantor inte ges möjlighet att sätta frö. Detta är särskilt viktigt för bergbräsmans del då skidorna är "explosiva" och sprider fröna vid beröring, så ta bort plantorna i tid (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Marktäckning

Ogräsharvning