Klätt

(klint, kornnejlika, rågblomma, rågörta, rödklint, rödklätt, slätta, svartklint, åkerklätt, åkernejlika, åkerros, ) (Agrostemma githago L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Klinte, Storbrittanien Corncockle, Estland Harilik äiakas, Finland Aurankukka, HollandBolderik, Island Akurrós/Akurstjarna, Lettland Lauka kokalis, Litauien Dirvine rauge, Norge Klinte, Polen Kąkol polny, Ryssland Куколь обыкновенный, куколь посевной, Tyskland Kornrade,

Mycket besvärligt ogräs under århundraden och var relativt vanlig från Skåne till Norrbotten ända fram till 1950-talet. En allt effektivare utsädesrensning under 1900-talet medförde att klätten blev allt sällsyntare efter 1930-talet. Arten saknar nämligen groningsvila och fröna måste alltså följa med utsädet varje år då någon fröbank inte byggs upp i marken (jfr. råglosta och åkerranunkel). Malen säd med klättfrön gjorde brödet svart och illasmakande. Rikligt med frön i den malda säden kunde t.o.m. ge förgiftningssymptom och illamående. Fröna innehåller nämligen glykosider med saponina egenskaper. Under medeltiden använd som såväl läkeväxt som tvättmedel (speciellt för ull). Till och med odlad. Arten spreds med sädesodlingen från östra Medelhavsområdet och kom till Skandinavien redan under bondestenåldern.

Rödlistad


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.