Klätt

(klint, kornnejlika, rågblomma, rågörta, rödklint, rödklätt, slätta, svartklint, åkerklätt, åkernejlika, åkerros, ) (Agrostemma githago L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Klinte, Storbrittanien Corncockle, Estland Harilik äiakas, Finland Aurankukka, HollandBolderik, Island Akurrós/Akurstjarna, Lettland Lauka kokalis, Litauien Dirvine rauge, Norge Klinte, Polen Kąkol polny, Ryssland Куколь обыкновенный, куколь посевной, Tyskland Kornrade,

Mycket besvärligt ogräs under århundraden och var relativt vanlig från Skåne till Norrbotten ända fram till 1950-talet. En allt effektivare utsädesrensning under 1900-talet medförde att klätten blev allt sällsyntare efter 1930-talet. Arten saknar nämligen groningsvila och fröna måste alltså följa med utsädet varje år då någon fröbank inte byggs upp i marken (jfr. råglosta och åkerranunkel). Malen säd med klättfrön gjorde brödet svart och illasmakande. Rikligt med frön i den malda säden kunde t.o.m. ge förgiftningssymptom och illamående. Fröna innehåller nämligen glykosider med saponina egenskaper. Under medeltiden använd som såväl läkeväxt som tvättmedel (speciellt för ull). Till och med odlad. Arten spreds med sädesodlingen från östra Medelhavsområdet och kom till Skandinavien redan under bondestenåldern.

Rödlistad

Klätten var ett mycket vanligt och besvärligt ogräs i framför allt höstsäd ända in på 1930-talet. Genom en effektiv utsädeskontroll, som växte fram under första halvan av förra seklet, kom arten helt att försvinna i den svenska floran. Idag finner vi den bara i odlingar typ s.k. allmogeåkrar. Bakgrunden till detta är framför allt att fröna saknar groningsvila och gror ganska snart för att sedan förstöras av kommande plöjning. Kan alltså inte bygga upp någon fröreserv/fröbank i marken. På grund av detta är arten helt beroende av ständig frötillförsel via det utsäde som spannmålen sås med.

Fröna drösar i liten omfattning och i äldre tiders jordbruk följde frökapslarna med den skördade säden till logen. De stora fröna var mycket svåra att rensa bort varför en del frön sedan följde med det egna utsädet tillbaka på åkern där de sedan grodde och bildade nya plantor i höstsäden (jfr råglosta).