Åkersenap

(vildsenap, ) (Sinapis arvensis L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Ager-Sennep, Storbrittanien Charlock, Estland Põldsinep, Finland Rikkasinappi, HollandKrodde, Island Arfamustarður, Lettland Tiruma zvere, Litauien Dirvinis garstukas, Norge Åkersennep, Polen Gorczyca polna, Ryssland Горчица полевая, Tyskland Acker-senf,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller  bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället  dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkersenapen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning