Åkermolke

(fettistel, gultistel, åkermjölkfibbla, skorvtistel (Hall.), ) (Sonchus arvensis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Ager-Svinemælk, Storbrittanien Perennial Sow-thistle, Estland Põld-piimohakas, Finland Peltovalvatti, HollandAkkermelkdistel, Island Grisafifill, Lettland Tiruma mikstpiene, Litauien Dirvine piene, Norge Åkerdylle, Polen Mlecz polny, Ryssland Осот полевой, Tyskland Acker-Gänsedistel,

"Genom sin starkt krypande rot ett svårt ogräs i åkrar och trädgårdar", skriver Linné i Svensk flora från 1755. Namnet molke kommer från molk/molka som syftar på växtens mjölksaft.

Se även kålmolke, parksallat, svinmolke


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.