Åkermolke

(fettistel, gultistel, åkermjölkfibbla, skorvtistel (Hall.), ) (Sonchus arvensis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Ager-Svinemælk, Storbrittanien Perennial Sow-thistle, Estland Põld-piimohakas, Finland Peltovalvatti, HollandAkkermelkdistel, Island Grisafifill, Lettland Tiruma mikstpiene, Litauien Dirvine piene, Norge Åkerdylle, Polen Mlecz polny, Ryssland Осот полевой, Tyskland Acker-Gänsedistel,

"Genom sin starkt krypande rot ett svårt ogräs i åkrar och trädgårdar", skriver Linné i Svensk flora från 1755. Namnet molke kommer från molk/molka som syftar på växtens mjölksaft.

Se även kålmolke, parksallat, svinmolke