Taggsallat

(Lactuca serriola L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Tornet Salat, Storbrittanien Prickly Lettuce, Estland Noollehine salat, Finland Piikkisalaatti, HollandKompassla, Island Þyrnisalat, Lettland Kompasa salats, Litauien Kompasine salota, Norge Taggsalat, Polen Sałata kompostowa, Ryssland Латук компасный, Tyskland Kompass-lattich,

Taggsallaten har särskilt i Nederländerna använts i förädlingen av nya sallatssorter, främst som källa till motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur. Under spridning.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att taggsallaten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning