Svinamarant

(Amaranthus retroflexus L.) Fam:. Amaranthaceae

Danmark Opret Amarant, Storbrittanien Common Amaranth, Estland Tähk-rebashein, Finland Viherrevonhäntä, HollandPapegaaiekruid, Island Hæruhali, Lettland Liektais amarants, Litauien Šiurkštusis burnotis, Norge Duskamarant, Polen Szarłat szorstki, Ryssland Щирица запрокинутая, Tyskland Zurückgekrümmter Fuchsschwanz,

De första fynden i Sverige är från mitten av 1800-talet. Etablerar sig allt mer p.g.a. ett allt varmare klimat. Ursprungligen från Nordamerika (C-4-växt) och odlas på många håll som grönsak och har naturaliserats över nästan hela världen.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att svinamaranten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning