Sminkrot

(åkerleta, stenfrö, vit sminkrot, ) (Lithospermum arvense L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Ager-Stenfrø, Storbrittanien Field Gromwell, Estland Põld-rusuvars, Finland Peltorusojuuri, HollandRuw parelzaad ?, Island Akursteinajurt, Lettland Tiruma cietsekle, Litauien Dirvinis kietagrudis, Norge Åkersteinfrø, Polen Nawrot polny, Ryssland Воробейник полевой, Tyskland Acker-steinsame,

Läkeväxt under medeltiden. Roten som är röd har använts för färgning och som smink. Linne beskriver i sin lappländska resa (1732) hur"behagsjuka flickor använde färska, i vatten avsköljde rötterna af denna växt i stället för smink, och att de sålunda med en behaglig, röd färg målade sina ansikten på det att de.....skulle till sig locka och fängsla friares blickar". Förr ett vanligt ogräs i famförallt höstråg, men moderna jordbruksmetoder har medfört att arten numera blivit allt mer sällsynt.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken får i stället dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att  sminkroten inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning