Sminkrot

(åkerleta, stenfrö, vit sminkrot, ) (Lithospermum arvense L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Ager-Stenfrø, Storbrittanien Field Gromwell, Estland Põld-rusuvars, Finland Peltorusojuuri, HollandRuw parelzaad ?, Island Akursteinajurt, Lettland Tiruma cietsekle, Litauien Dirvinis kietagrudis, Norge Åkersteinfrø, Polen Nawrot polny, Ryssland Воробейник полевой, Tyskland Acker-steinsame,

Läkeväxt under medeltiden. Roten som är röd har använts för färgning och som smink. Linne beskriver i sin lappländska resa (1732) hur"behagsjuka flickor använde färska, i vatten avsköljde rötterna af denna växt i stället för smink, och att de sålunda med en behaglig, röd färg målade sina ansikten på det att de.....skulle till sig locka och fängsla friares blickar". Förr ett vanligt ogräs i famförallt höstråg, men moderna jordbruksmetoder har medfört att arten numera blivit allt mer sällsynt.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.