Rödtoppa

(rödkulla, ) (Odontites vulgaris Moench) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Sommer-Rödtop, Storbrittanien Red Bartisa, Estland Harilik kamaras, Finland Punasänkiö, HollandRode ogentroost ?, Lettland Parastais sartžibulitis, Litauien Raudonasis skestukas, Norge Åkerraudtopp, Polen Zagorzałek późny, Ryssland Зубчатка обыкновенная, Tyskland Roter Zahntrost,


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.