Rödtoppa

(rödkulla, ) (Odontites vulgaris Moench) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Sommer-Rödtop, Storbrittanien Red Bartisa, Estland Harilik kamaras, Finland Punasänkiö, HollandRode ogentroost ?, Lettland Parastais sartžibulitis, Litauien Raudonasis skestukas, Norge Åkerraudtopp, Polen Zagorzałek późny, Ryssland Зубчатка обыкновенная, Tyskland Roter Zahntrost,LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell) halvparasit d.v.s. snyltar på rötterna till andra arter. FÖREKOMST: Mindre allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Arten brukar ofta infinna sig på trädor med sandiga jordar.