Rödplister

(Lamium purpureum L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Rød Tvetand , Storbrittanien Red Dead-nettle, Estland Verev iminõges, Finland Punapeippi, HollandPaarse dovenetel, Island Akurtvítönn, Lettland Sarta panatre, Litauien Raudonžiede notrele, Norge Raudtvitann, Polen Jasnota purpurowa, Ryssland Яснотка пурпурнвая, Tyskland Rote Taubnessel,

Se även mjukplister, vitplister.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att rödplistern inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning