Oxtunga

(fätunga, Jungfru Maria nyckelband, trollögon, tungrast, ) (Anchusa officinalis L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Laege-Oksetunge, Storbrittanien Alkanet, Estland Harilik imikas, Finland Rohtorasti, HollandGewone ossetong, Island Tarfatunga, Lettland Arstniecibas veršmele, Litauien Vaistinis godas, Norge Oksetunge, Polen Farbownik lekarski, Ryssland Воловик лекарственный анхуза лекарственная, Tyskland Gewöhnliche Ochsenzunge,

Som medicinalväxt har oxtungan en lång historia och då främst mot luftvägssjukdomar. Roten innehåller ett rött färgämne som man redan under antiken använde som smink. Det finns också uppgifter om att man under1800-talet lakade ut färgen med alkohol som man sedan använde i sprittermometrar.

Se även rast.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.

Äldre plantor kan dras upp, men kom ihåg att nya skott kan utvecklas från viloknoppar på avbrutna rotbitar, som kan bli kvar i marken. Gräv om med grep (mindre risk för ytterligare sönderdelning) och ta reda eventuella rotbitar och återkom om möjligt efter några veckor för efterkontroll så inga ytterligare rotbitar blivit kvar och gett upphov till nya plantor. Man kan också vid första borttagandet gräva om så djupt (ca 20 cm) att nya skott från kvarblivna rotbitar inte förmår att ta sig upp till markytan.