Råttsvans

(Myosurus minimus L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Musehals, Storbrittanien Mousetail, Estland Väike hiiresaba, Finland Hiirenhäntä, HollandMuizestaart, Island Músaskott, Lettland Sika pelastite, Litauien Mažoji strugena, Norge Muserumpe, Polen Mysiurek drobny, Ryssland Мышехвостник маленький, Tyskland Mäuseschwänzchen,

Några kontrollåtgärder för denna oansenliga art är knappast aktuellt. OM så skulle varit fallet gäller samma två huvudstrategier som för övriga arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att arten i fråga inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning