Hönshirs

(Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Hanespore, Storbrittanien Cockspur, Estland Tähk-kukehirss, Finland Kananhirssi, HollandHanepoot, Lettland Parasta gailsare, Litauien Paprastoji rietmene, Norge Hønsehirse, Polen Chwastnica jednostronna, Ryssland Ежовник обыкновенный, петушье просо, Tyskland Hühnerhirse ,

På global nivå ett mycket besvärligt ogräs (C-4-växt), som idag är på frammarsch i landet genom bl.a. orent utsäde, ökad odling av radodlade grödor (t.ex. majs) samt ett varmare klimat. Kommer ursprungligen från tropiska delen av Asien. Arten har dock funnits lokalt i Sverige sedan åtminstone mitten av 1700-talet. År 1806 skrev A.J. Retzius ...."är ett åker-ogräs som tid efter annan alt mera sprids ibland Säden i Skåne....med fördel användas till Höns och Swin". Tankar att odla och mala mjöl av hönshirs för brödbakning förekom också vid denna tid.

Se även fingerhirs, grå kavelhirs, vanlig kavelhirs, kolvhirs.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.