Rödmire

(rödarv, ) (Anagallis arvensis L.) Fam:. Primulaceae

Danmark Rød Arve, Storbrittanien Scarlet Pimpernel, Estland Põld-varsapõlv, Finland Puna-alpi, HollandGewoon guichelheil, Island Nónblóm, Lettland Tiruma pavirza, Litauien Raudonžiedis progailis, Norge Nonsblom, Polen Kurzyślad polny, Ryssland Очный цвет полевой, Tyskland Acker-gauchheil,

Förr använd inom folkmedicinen, men effekten lär varit ringa. Romaren Plinius den äldre betraktade däremot rödmiren som en "herba magica".

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.