Färgkulla

(Anthemis tinctoria L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Farve-Gåseurt, Storbrittanien Yellow Chamomile, Estland Kollane karikakar, Finland Keltasauramo, HollandGele kamille, Island Litunargæsajurt, Lettland Dzeltena ilzite, Litauien Geltonasis bobramunis, Norge Gul gåseblom, Polen Rumian żółty, Ryssland Пупавка красильная, пупавка желтоцветная, Tyskland Färberkamille,

Välkänd färgväxt. Ibland odlad som prydnadsväxt.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.