Färgkulla

(Anthemis tinctoria L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Farve-Gåseurt, Storbrittanien Yellow Chamomile, Estland Kollane karikakar, Finland Keltasauramo, HollandGele kamille, Island Litunargæsajurt, Lettland Dzeltena ilzite, Litauien Geltonasis bobramunis, Norge Gul gåseblom, Polen Rumian żółty, Ryssland Пупавка красильная, пупавка желтоцветная, Tyskland Färberkamille,

Välkänd färgväxt. Ibland odlad som prydnadsväxt.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)

Något direkt kontrollbehov finns knappast idag, men om så skulle vara fallet gäller samma som för arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att arter av denna typ inte ges möjlighet att gå i blomm och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).