Färgkulla

(Anthemis tinctoria L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Farve-Gåseurt, Storbrittanien Yellow Chamomile, Estland Kollane karikakar, Finland Keltasauramo, HollandGele kamille, Island Litunargæsajurt, Lettland Dzeltena ilzite, Litauien Geltonasis bobramunis, Norge Gul gåseblom, Polen Rumian żółty, Ryssland Пупавка красильная, пупавка желтоцветная, Tyskland Färberkamille,

Välkänd färgväxt. Ibland odlad som prydnadsväxt.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Ovala till nästan runda (längd 4–6 mm), oskaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer först två och två och det första bladparet är enkelt parflikiga med kort toppflik, senare blad framkommer allt mer efter varandra, bladflikar med sågade kanter. Småplantor och övervintrande plantor bildar bladrosett. Kraftigt håriga.

Övrigt: Fullvuxna plantor 30–70 cm. De gula blomkorgarna sitter en och en i stjäkarnas toppar. Blad kryddluktande. Färgväxt.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen–mindre allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Gårdsbebyggelse, ängs- och betesmarker, åker- vägkanter och banvallar samt skräp- och ruderatmarker, gärna på torra öppna, närings- och kalkrika lokaler. Ingen betydelse som ogräs i dagens jordbruk.

Biologi: Förökas huvudsakligen med frön, som vanligtvis gror under våren och sedan bildar en bladrosett som följande år går i blom. Rotbitar och nedre delen av stjälken kan bilda nya plantor från vilande knoppar.