Veketåg

(Juncus effusus L.) Fam:. Juncaceae

Danmark Lyse-Siv, Storbrittanien Soft-rush, Estland Harilik luga, Finland Röyhyvihvilä, Island Ljósasef, Lettland Izplestais donis, Litauien Kėstasis vikšris, Norge Lyssev, Ryssland Ситник развесистый, Tyskland Flatterbinse ,

Namnet veketåg kommer av att man förr använde strånas porösa märg till att göra ljusvekar av. Kunde förr också användas till att fläta sitsar, mattor och korgar eller som stoppningsmaterial. Veketåg gynnas av betesdrift på fuktiga marker.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)