Knytling

(Herniaria glabra L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Brudurt, Storbrittanien Smooth Rupturewort, Estland Harilik sööt-reiarohi, Finland Tyräruoho, Island Gljáknýti, Lettland Kailā trūkumzālīte, Litauien Plikasis skleistenis, Norge Brokkurt, Ryssland Грыжник голый, Tyskland Kahles Bruchkraut ,

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

Knytling är fröspridd. För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar ( t.ex. falsk såbädd) så att ogräsfröna stimuleras att gro före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.