Åkermynta

(Mentha arvensis L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Ager-Mynte, Storbrittanien Corn Mint, Estland Põldmünt, Finland Rantaminttu, HollandAkkermunt, Island Akurmynta, Lettland Tiruma metra, Litauien Dirvine meta, Norge Åkermynte, Polen Mięta polna, Ryssland Мята полевая, Tyskland Acker-minze,

Åkermyntans blad kan användas som krydda.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.