Åkerförgätmigej

(Myosotis arvensis (L.) Hill) Fam:. Boraginaceae

Danmark Mark-Forglemmigej, Storbrittanien Field Forget-me-not, Estland Põld-lõosilm, Finland Peltolemmikki, HollandMiddelst vergeet-mij-nietje, Island Gleym-mer-ei, Lettland Tiruma neaizmirstule, Litauien Dirvine neužmirštuole, Norge Åkerminneblom, Polen Niezapominajka polna, Ryssland Незабудка полевая, Tyskland Acker-vergissmeinnicht,

Se även backförgätmigej, brokförgätmigej, vårförgätmigej

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro (t.ex. falsk såbädd) eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att förgätmigejen inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd