Åkerförgätmigej

(Myosotis arvensis (L.) Hill) Fam:. Boraginaceae

Danmark Mark-Forglemmigej, Storbrittanien Field Forget-me-not, Estland Põld-lõosilm, Finland Peltolemmikki, HollandMiddelst vergeet-mij-nietje, Island Gleym-mer-ei, Lettland Tiruma neaizmirstule, Litauien Dirvine neužmirštuole, Norge Åkerminneblom, Polen Niezapominajka polna, Ryssland Незабудка полевая, Tyskland Acker-vergissmeinnicht,

Se även backförgätmigej, brokförgätmigej, vårförgätmigej 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Äggrunda till runda (längd ca 6 mm), trubbiga, kortskaftade. Nervatur ej synlig. Bladöversida hårig.

Örtblad: Framkommer vanligen ett och ett efter varandra, ovala med avsmalnande bas, övre blad oskaftade. Mittnerv tydlig. Tätt håriga både ovan och under.

Övrigt: Fullvuxen planta 15–40 cm hög och har en från basen grenig upprätt hårig stjälk. Blommorna är små (bredd 3–4 mm), ljusblå och sitter i ensidigt knippe på huvudstjälkens och grenarnas övre delar för att sedan växa ut mer likt en klase, blomskaft hårigt och dubbelt så långt som fodret.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Åkrar, trädgårdar, gårdsplaner, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i mer öppna grödor som betor och potatis men även höstsådda grödor och förstaårsvallar. 

Biologi: Mycket anpassningsbar. Förökas endast med frön, som främst gror under vår och höst. Frönas livslängd i åkermark < 5 år.