Sommargyllen

(bangyllen,, hönskål, vinterkrasse, ängskål, ) (Barbarea vulgaris R. Br.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Vinterkarse, Storbrittanien Winter-cress, Estland Läänekollakas, Finland Peltokanankaali, HollandGewoon barbarakruid, Island Garðableikja, Lettland Parasta zverene, Litauien Paprastoji barboryte, Norge Vinterkarse, Polen Gorczycznik pospolity, Ryssland Сурепка обыкновенная, Tyskland Echtes Barbarakraut,

Sommargyllen är speciellt rik på C-vitamin och var förr ett pålitligt medel mot skörbjugg. Naturforskaren A.Retzius skriver 1806 att den odlades "i de flesta Trädgårdar, för at tidigt om wåren hawfa grön sallat, emeden den står grön under Snön; men längre ut på året blir den för hård" (besk !). Odling av sommargyllen som grönsak omtalas redan av Linne 1755.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.