Rölleka

(backhumle, jordhumle, röllika, ) (Achillea millefolium L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Almindelig Røllike, Storbrittanien Yarrow, Estland Harilik raudrohi, Finland Siankärsämö, HollandGewoon duizendblad, Island Vallhumall, Lettland Parastais pelaškis, Litauien Paprastoji kraujažole, Norge Ryllik, Polen Krwawnik pospolity, Ryssland Тысячелистник обыкновенный, Tyskland Schafgarbe,

Röllekan är vad man skulle kunna säga en global klassiker bland medicinalväxter. Redan för 4000 år sedan kände man i Kina till den som en värdefull läkeväxt mot kramp, vid sårbehandling och mot infektioner. Även indianerna i Nordamerika nyttjade växten som läkeväxt. I de romerska legionärernas utrustning lär röllekeblad under en period ingått i första hjälpen. I Skandinavien omnämns röllekan redan i de medeltida läkeböckerna och användes som magstärkande medel, stilla blodflöden ("timmermansört") eller som sårrengörare, s.k. millefoliedroppar. Röllekan kunde också användas istället för humle vid ölframställning och som te eller brännvinskrydda.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att brännässlan inte ges möjlighet att gå i blomm och därmed sätta frö.

Känslig för jordbearbetning. Mindre bestånd grävs upp med grep så stamutlöparna inte delas upp allt för mycket. Varje liten utlöparbit kan ge en ny planta. Görs hellst under våren när utlöparna inte är lika fastvuxna som längre fram på växtsäsongen. Marktäckning under åtminstone två växtsäsonger kan i vissa fall vara det mest lämpliga. På åkermark ger en halvträda god effekt. Det kan vara fråga om en s.k. vallträda där man redan i juni bryter efter en tidig vallskörd eller avbetning (använd skumrist) och sedan bearbetar fram till höstsådd (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider