Rölleka

(backhumle, jordhumle, röllika, ) (Achillea millefolium L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Almindelig Røllike, Storbrittanien Yarrow, Estland Harilik raudrohi, Finland Siankärsämö, HollandGewoon duizendblad, Island Vallhumall, Lettland Parastais pelaškis, Litauien Paprastoji kraujažole, Norge Ryllik, Polen Krwawnik pospolity, Ryssland Тысячелистник обыкновенный, Tyskland Schafgarbe,

Röllekan är vad man skulle kunna säga en global klassiker bland medicinalväxter. Redan för 4000 år sedan kände man i Kina till den som en värdefull läkeväxt mot kramp, vid sårbehandling och mot infektioner. Även indianerna i Nordamerika nyttjade växten som läkeväxt. I de romerska legionärernas utrustning lär röllekeblad under en period ingått i första hjälpen. I Skandinavien omnämns röllekan redan i de medeltida läkeböckerna och användes som magstärkande medel, stilla blodflöden ("timmermansört") eller som sårrengörare, s.k. millefoliedroppar. Röllekan kunde också användas istället för humle vid ölframställning och som te eller brännvinskrydda.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.