Våtarv

(hönsgräs, narv, narvgräs, natagräs, nate, vassnarv, vattennarv, våtnarv, fågelgräs, ) (Stellaria media (L.) Vill.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Fuglegraes, Storbrittanien Common Chickweed, Estland Vesihein , Finland Pihatähtimö, HollandVogelmuur, Island Haugarfi, Lettland Parasta virza, Litauien Daržine žliuge, Norge Vassarve, Polen Gwiazdnica pospolita, Ryssland Звездчатка средняя, мокрица, Tyskland Vogelmiere,

Våtarv är ett av världens vanligaste ogräs och en av människans trognaste följeslagare. Kan med fördel användas som sallad och spenat. Uppskattas även som djurfoder, särskilt av fjäderfän.

Se även hönsarv, knipparv, vårarv.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att våtarven inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare ettåriga - annueller under fliken Kontroll/livsform ovan).

Våtarven förökar sig också med rotslående stjälkar, som kan bilda hela mattor. Vändes bäst ned som gröngödsling före blommning eller så handrensar man med två veckors mellanrum.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning