Våtarv

(hönsgräs, narv, narvgräs, natagräs, nate, vassnarv, vattennarv, våtnarv, fågelgräs, ) (Stellaria media (L.) Vill.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Fuglegraes, Storbrittanien Common Chickweed, Estland Vesihein , Finland Pihatähtimö, HollandVogelmuur, Island Haugarfi, Lettland Parasta virza, Litauien Daržine žliuge, Norge Vassarve, Polen Gwiazdnica pospolita, Ryssland Звездчатка средняя, мокрица, Tyskland Vogelmiere,

Våtarv är ett av världens vanligaste ogräs och en av människans trognaste följeslagare. Kan med fördel användas som sallad och spenat. Uppskattas även som djurfoder, särskilt av fjäderfän.

Se även hönsarv, knipparv, vårarv.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.