Rödmire

(rödarv, ) (Anagallis arvensis L.) Fam:. Primulaceae

Danmark Rød Arve, Storbrittanien Scarlet Pimpernel, Estland Põld-varsapõlv, Finland Puna-alpi, HollandGewoon guichelheil, Island Nónblóm, Lettland Tiruma pavirza, Litauien Raudonžiedis progailis, Norge Nonsblom, Polen Kurzyślad polny, Ryssland Очный цвет полевой, Tyskland Acker-gauchheil,

Förr använd inom folkmedicinen, men effekten lär varit ringa. Romaren Plinius den äldre betraktade däremot rödmiren som en "herba magica".

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att rödmiren inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Ogräsharvning