Rödmire

(rödarv, ) (Anagallis arvensis L.) Fam:. Primulaceae

Danmark Rød Arve, Storbrittanien Scarlet Pimpernel, Estland Põld-varsapõlv, Finland Puna-alpi, HollandGewoon guichelheil, Island Nónblóm, Lettland Tiruma pavirza, Litauien Raudonžiedis progailis, Norge Nonsblom, Polen Kurzyślad polny, Ryssland Очный цвет полевой, Tyskland Acker-gauchheil,

Förr använd inom folkmedicinen, men effekten lär varit ringa. Romaren Plinius den äldre betraktade däremot rödmiren som en "herba magica".

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Brett äggformade, nästan trekantiga (längd 5–10 mm), nervatur otydlig, skaftade. Bladöversida kal, undersida ibland med enstaka körtelhår eller brunröda prickar.

Örtblad: Brett äggformade, bladkant hel, nervatur mycket tydlig, oskaftade, framkommer parvis, bildar ej rosett. Bladöversida kal, undersida med tydliga brunröda pricka.

Övrigt: Fullvuxen planta har 5–30 cm långa, veka, mer eller mindre nedliggande, fyrkantiga stjälkar. Sidoskottsbildning sker tidigt. Blommorna är relativt små med tegelröda kronblad, sällan violetta eller blå. Klotrunda frökapslar.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre allmän i sydligaste Sverige. Åkrar, trädgårdar, skräp- och ruderatmarker samt stränder, särskilt på näringsrika jordar. Ingen direkt betydelse som ogräs.

Biologi: Förökas endast med frön, som endast gro under våren. Fröna ganska långlivade i åkermark >5–10 år.

 

Blåmire (Anagallis foemina) liknar rödmire, men de blå kronbladen har fransade kanter, sällsynt trädgårdsogräs .