Gåsört

(gåsmura, silverört, vanlig gåsört, ) (Argentina anserina (Potentilla anserina) Rydb.) Fam:. Rosaceae

Danmark Gåse-Potentil, Storbrittanien Silverweed, Estland Hanijalg, Finland Ketohanhikki, HollandZilverschoon, Island Tágamura, Lettland Maura retejs, Litauien Žasine sidabražole, Norge Gåsemure, Polen Pięciornik gęsi, Ryssland Лапчатка гусиная, Tyskland Gänse-Fingerkraut,

Fanns i äldre tider på apoteken (sammandragande).

Se även revfingerört

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, som stimulerar ogräsfröna att gro. Man kan också gå motsatt väg och bearbeta minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom regelbunden klippning/avslagning eller allra hellst att de rotslående stamutlöparna dras upp innan gåsörten går i blom och sätter frö.

Känslig för jordbearbetning. En halvträda ger mycket god effekt. Det kan vara fråga om en s.k. vallträda där man redan i juni bryter efter en tidig vallskörd eller avbetning (använd skumrist) och sedan bearbetar fram till höstsådd (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.