Flyghavre

(landhavre, vildhavre, ) (Avena fatua L.) Fam:. Poaceae

Danmark Flyve-Havre, Storbrittanien Wild-oat, Estland Tuulekaer, Finland Hukkakaura, HollandOots, Island Flughafrar, Lettland Veja auza, Litauien Tušcioji aviža, Norge Floghavre, Polen Owies głuchy, Ryssland Овёс пустой, Tyskland Flughafer,

Svårbekämpad vårgroende art, speciellt i områden med stor andel vårsäd. Stor spridningsförmåga som kräver noggrann kontroll och därför är det påbjudet i "Lagen om skydd mot flyghavre" (SFS 1970:299) hur den som brukar marken är skyldig att bekämpa flyghavren genom antingen handpiockning eller kemisk bekämpning.