Amerikansk dunört

(Epilobium adenocaulon Hausskn.) Fam:. Onagraceae

Danmark Kirtlet Dueurt, Storbrittanien American Willowherb, Estland Mets-pajulill, Finland Amerikanhorsma, Island Vætudúnurt, Lettland Dziedzerstublāja kazroze, Litauien Liaukuotastiebė ožkarožė, Norge Amerikamjølke , Ryssland Кипрей реснитчатый, кипрей железистостебельный, Tyskland Drüsiges Weidenröschen ,

Ursprungligen från Nordamerika och de första fynden i Sverige är från början av 1900-talet (Västergötland och Halland). Har spridit sig snabbt och är nu på många håll i södra delen av landet en av de vanligaste dunörtsarterna.

Allmän i Götaland och Svealand och växer i alla slags kultupåverkade miljöer, som avfallsplatser, vägkanter, diken, trädgårdar och plantskolor. Kvävegynnad.

Se även bergdunört, mjölkört, rosendunört.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1926. Åkerogräsen och deras bekämpande. Åhlen och Åkerlunds Förlag, Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.