Amerikansk dunört

(Epilobium adenocaulon Hausskn.) Fam:. Onagraceae

Danmark Kirtlet Dueurt, Storbrittanien American Willowherb, Estland Mets-pajulill, Finland Amerikanhorsma, Island Vætudúnurt, Lettland Dziedzerstublāja kazroze, Litauien Liaukuotastiebė ožkarožė, Norge Amerikamjølke , Ryssland Кипрей реснитчатый, кипрей железистостебельный, Tyskland Drüsiges Weidenröschen ,

Ursprungligen från Nordamerika och de första fynden i Sverige är från början av 1900-talet (Västergötland och Halland). Har spridit sig snabbt och är nu på många håll i södra delen av landet en av de vanligaste dunörtsarterna.

Allmän i Götaland och Svealand och växer i alla slags kultupåverkade miljöer, som avfallsplatser, vägkanter, diken, trädgårdar och plantskolor. Kvävegynnad.

Se även bergdunört, mjölkört, rosendunört.LIVSFORM: Flerårig (perenn).