Stormåra

(Buskmåra, ) (Galium album L.) Fam:. Rubiaceae

Danmark Hvid Snerre, Storbrittanien Hedge Bedstraw, Estland Valge madar, Finland Paimenmatara, HollandGlad walstro, Island Ljósamaðra, Lettland Baltā madara, Litauien Statusis lipikas, Norge Stormaure, Ryssland Подмаренник белый, Tyskland Wiesen-Labkraut ,

Stormåran har sedan 1800-talet spritt sig över i stort sett hela landet och då huvudsakligen med orent vallutsäde. Växten innehåller "kristallnålar" som kan skada betesdjurens slemhinnor vid riklig förekomst.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad:

Örtblad:

Övrigt:

Utbredning, växtplats och betydelse: ............vid riklig förekomst i beten kan växten skada slemhinnor och eventullt också missfärga mjölk. Äts gärna på bete men blir svart och osmaklig vid höberedning. Alltså olämplig i slåttervallar och dessutom relativt lågt näringsvärde.

Biologi: