Stormåra

(Buskmåra, ) (Galium album L.) Fam:. Rubiaceae

Danmark Hvid Snerre, Storbrittanien Hedge Bedstraw, Estland Valge madar, Finland Paimenmatara, HollandGlad walstro, Island Ljósamaðra, Lettland Baltā madara, Litauien Statusis lipikas, Norge Stormaure, Ryssland Подмаренник белый, Tyskland Wiesen-Labkraut ,

Stormåran har sedan 1800-talet spritt sig över i stort sett hela landet och då huvudsakligen med orent vallutsäde. Växten innehåller "kristallnålar" som kan skada betesdjurens slemhinnor vid riklig förekomst.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)