Åkerkulla

(vitkulla, ) (Anthemis arvensis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Ager-Gåseurt, Storbrittanien Corn Chamomile, Estland Valge karikakar, Finland Peltosauramo, HollandValse kamille, Island Akurgaesajurt, Lettland Lauka ilzite, Litauien Dirvinis bobramunis, Norge Kvit gåseblom, Polen Rumian polny, Ryssland Пупавка полевая, Tyskland Acker Hundskamille,

Se även baldersbrå, kamomill, kamomillkulla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerkullan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning