Krypnarv

(Sagina procumbens L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Firling, Storbrittanien Procumbent Pearlwort, Estland Lamav kesakann, Finland Rentohaarikko, HollandLiggende vetmuur, Island Skammkrækill , Lettland Guloša gaurenite, Litauien Gulscioji žemene, Norge Tunarve, Polen Karmnik rozesłany, Ryssland Мшанка лежачая, Tyskland Niederliegendes Mastkraut,

Se även grönknavel, åkerspergel

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att grönknaveln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning