Oxtunga

(fätunga, Jungfru Maria nyckelband, trollögon, tungrast, ) (Anchusa officinalis L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Laege-Oksetunge, Storbrittanien Alkanet, Estland Harilik imikas, Finland Rohtorasti, HollandGewone ossetong, Island Tarfatunga, Lettland Arstniecibas veršmele, Litauien Vaistinis godas, Norge Oksetunge, Polen Farbownik lekarski, Ryssland Воловик лекарственный анхуза лекарственная, Tyskland Gewöhnliche Ochsenzunge,

Som medicinalväxt har oxtungan en lång historia och då främst mot luftvägssjukdomar. Roten innehåller ett rött färgämne som man redan under antiken använde som smink. Det finns också uppgifter om att man under1800-talet lakade ut färgen med alkohol som man sedan använde i sprittermometrar.

Se även rast.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.