Gullört

(Amsinckia micrantha Suksd.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Småblomstret Gulurt , Storbrittanien Common Fiddleneck, Estland Väike karusilm, Finland Rikkakeitalemmikki, Island Ömmublóm, Lettland Sikziedu amzinkija, Litauien Smulkiažiede amsinkija, Norge Ugrasgullurt, Ryssland Амзинкия мелкоцветковая, Tyskland Amsinckia,

Art på frammarsch, från Nordamerika med orent utsäde. Naturaliserad i England i början av 1900-talet, idag vanligt förekommande på Jylland (DK). 

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen, eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att gullörten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Ogräsharvning