Gullört

(Amsinckia micrantha Suksd.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Småblomstret Gulurt , Storbrittanien Common Fiddleneck, Estland Väike karusilm, Finland Rikkakeitalemmikki, Island Ömmublóm, Lettland Sikziedu amzinkija, Litauien Smulkiažiede amsinkija, Norge Ugrasgullurt, Ryssland Амзинкия мелкоцветковая, Tyskland Amsinckia,

Art på frammarsch, från Nordamerika med orent utsäde. Naturaliserad i England i början av 1900-talet, idag vanligt förekommande på Jylland (DK). 

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.