Bosyska

(bonässla, stinkmynta, ) (Ballota nigra L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Rød Tandbæger , Storbrittanien Black Horehound, Estland Must karunõges, Finland Porro, HollandBallote, Island Hundarót, Lettland Melna zilaine, Litauien Juosvasis akenis, aukštasis akenis, Norge Hunderot, Polen Mierznica czarna, Ryssland Белокудренник чёрный, Tyskland Schwarznessel,

Sägenomspunnen medicinalväxt bl.a. som boskapsmedicin. 

LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: brett ovala (längd 6–8 mm), skaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: framkommer två och två (korsvis motsatta), utdraget äggrunda eller nästan helt runda, bladkant grovt tandad, undersida med grovt upphöjd nervatur. Håriga.

Övrigt: fullvuxen planta 40–100 cm, grenig, mjukluden. Stjälk fyrkatig. Blommorna är tvåläppiga och rödlila, sitter i kransar i de övre bladvecken. Illaluktande.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands södra och sydöstra delar, mindre allmän utmed västkusten, i övrigt tillfällig. Trädgårdar (t.ex. rabatter), gårdsbebyggelse, vägkanter, speciellt skräp- och ruderatmarker, näringsrika, lätta jordar. Endast relativt ostörda miljöer med mycket begräsad jordbearbetning .

Biologi: Utvecklar en kraftig krypande rotstock. Långa, greniga stjälkar utvecklas från knoppanlag straxt ovanför rothalsen. Förökas också  med frön, som gror främst under våren. Frönas livslängd i marken < 5 år.