Sumpfräne

(sumpkrasse, sumpsenap, ) (Rorippa palustris (L.) Besser) Fam:. Brassicaceae

Danmark Kær-Guldkarse, Storbrittanien Marsh Yellow-cress, Estland Sookress, Finland Rantanenätti , Lettland Purva paķērsa, Litauien Pelkinis čeriukas, Norge Brunnkarse, Ryssland Жерушник болотный, Tyskland Gewöhnliche Sumpfkresse ,

Se även strandfräne.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.