Bergkorsört

(Senecio sylvaticus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Skov-Brandbæger , Storbrittanien Heath Groundsel , Estland Mets-ristirohi, Finland Kalliovillakko, Lettland Meža krustaine, Litauien Miškinė žilė, Norge Bergsvineblom, Ryssland Крестовник лесной, Tyskland Wald-Kreuzkraut ,

Se även klibbkorsört, vanlig korsört, vårkorsört, stånds.

 Inget problem som ogräs i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar ( t.ex. falsk såbädd) så att ogräsfröna stimuleras att gro före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.