Åkerrättika

(bangyllen, vanlig sommargyllen, ängskål, ) (Raphanus raphanistrum L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Kiddike, Storbrittanien Wild Radish, Estland Põldrõigas, Finland Peltoretikka, HollandKnopherik, Island Akurhreðka, Lettland Tiruma perkone, Litauien Svere, Norge Åkerreddik, Polen Rzodkiew świrzepa, Ryssland Редька дикая, Tyskland Hederich,

Åkerättikans närmaste släkting är den odlade R. sativus, som har två former, rättika och rädisa.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerrättikan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning